Máster oficial en Patrimonio Cultural Dixital

Con metodoloxía formativa innovadora e ampla vinculación público-privada

información xeral

Interuniversitario

USC, UDC e colaboracións con outras universidades.

Modalidade

Presencial.

90 Créditos

30 de materias obrigatorias, 30 de optativas, 15 de prácticas externas obrigatorias e 15 de TFM.

Prezo por crédito

9,85 €

Número de prazas

25

Centros docentes

Facultade de Xeografía e Historia da USC e Facultade de Informática da UDC.

Idioma

Galego e castelán.

Preinscrición

A través do formulario.

Solicita información

Se estás interesado en ampliar información sobre o Máster ou solicitar a reserva dunha praza, escríbenos a través deste formulario de contacto.

Nuevo campo

4 + 10 =

De conformidade coas normativas de protección de datos, facilitámoslle a seguinte información do tratamento: Responsable: Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital. Fins do tratamento: manter unha relación comercial e enviar comunicacións de produtos e servizos. Dereitos que lle asisten: acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición. Máis información do tratamento na política de privacidade.

Master de Patrimonio Cultural Digital

Innovación en Patrimonio Cultural

O Máster en Patrimonio Cultural Dixital parte dunha iniciativa de CRUSOE que materializaron a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña co obxectivo de formar expertos capacitados na construción, xestión e difusión do patrimonio dixital.

O estudante do Máster poderá ofrecer solucións para o tratamento dixital do patrimonio en todas as súas acepcións.

Nas ensinanzas que se imparten no Máster únense coñecementos humanísticos e tecnolóxicos para atender a unha crecente e mal atendida necesidade de recursos humanos.

A formación neste Máster pretende contribuír á xeración dun tecido produtivo endóxeno no suroeste de Europa.

O Máster conta con acordos con empresas do máis alto nivel para a realización das prácticas obrigatorias

Atendendo ao compromiso deste Máster coa posta en práctica dos coñecementos adquiridos, as universidades que imparten o máster firmaron convenios con empresas multinacionais de recoñecido prestixio, como NTT Data, así como nacionais, autonómicas e locais, para garantir o desenvolvemento integral das competencias dos seus alumnos. 

Prazas limitadas, reserva a túa!

"O verdadeiro progreso é o que pon a tecnoloxía ao alcance de todos"

– Henry Ford

Máis información

Grazas a este Máster adquirirás unha visión integral sobre todo o universo do patrimonio histórico e cultural, que se concretará nunha serie de habilidades e destrezas transversais fundamentadas en competencias xerais e multidisciplinares. Consulta aquí os resultados do proceso de formación e aprendizaxe que conseguirás tras cursar o Máster en Patrimonio Cultural Dixital.

Plan de estudios Máster Patrimonio Cultural Digital

Plan de estudos

Dos 116 créditos ofertados, han de cursarse 90, repartidos así: 30 obrigatorios, 30 optativos, 15 correspondentes ás prácticas externas obrigatorias e 15 dedicados ao Traballo de Fin de Máster.

Profesorado Máster en Patrimonio Cultural Digital

Profesorado

O equipo docente está formado, na súa maioría, por profesores das facultades de Xeografía e Historia da USC e da de Informática da UDC, aínda que tamén impartirán clases profesores colaboradores e invitados do sector público e privado.

Patrimonio cultural digital admisión

Admisión, datas e horarios

Para acceder aos estudos deste Máster has de cumprir o disposto no Real Decreto 833/2021. Podes consultar as datas e horarios das materias na seguinte ligazón.

Mástar en Patrimonio Cultural Digital USC UDC

Solicita información

Se estás interesado en ampliar información sobre o Máster ou solicitar a reserva dunha praza, escríbenos a través deste formulario de contacto.

Nuevo campo

1 + 10 =

De conformidade coas normativas de protección de datos, facilitámoslle a seguinte información do tratamento: Responsable: Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital. Fins do tratamento: manter unha relación comercial e enviar comunicacións de produtos e servizos. Dereitos que lle asisten: acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición. Máis información do tratamento na política de privacidade.