Quen somos

Carfmen Méndez Value Consultancy

A Cátedra

A Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital é unha iniciativa de CRUSOE en colaboración coa Xunta de Galicia e NTT Data, responsable da coordinación das diferentes accións e actividades do grupo de traballo de CRUSOE na área de Patrimonio. Así mesmo, a Cátedra constitúe o primeiro exemplo de colaboración interinstitucional no seu ámbito co grao de ambición, representatividade e alcance que os seus tres integrantes lle confiren.

A Cátedra Institucional constitúese baixo a premisa da imprescindible colaboración da Academia, as Administracións Públicas e o sector privado ante os retos e oportunidades actuais e futuros para o Patrimonio Cultural desde a perspectiva da transición dixital.

A Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital focalízase no acervo patrimonial e cultural da eurorrexión SOE, unha referencia de ámbito mundial con varias cidades e lugares recoñecidos como Patrimonio da Humanidade pola Unesco. A iso cabe sumar a riqueza de museos, arquivos e bibliotecas, cuxos fondos e activos cunha casuística propia en canto á mencionada transición, atesouran un importante potencial de xeración de recursos vinculado aos novos modelos da economía dixital. En consecuencia, unha fonte de novos empregos de alta cualificación, vinculados ao territorio e de alcance global.

A nosa filosofía

Visión

A Cátedra confórmase cun espazo de análise, debate crítico e formulación propositiva de accións e actividades no ámbito que lle é propio, sendo un punto de encontro de carácter aberto para tódolos actores concernidos no Patrimonio Cultural Dixital.

Misión

É misión da Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital coordinar as diferentes accións das Institucións partícipes no ámbito, con especial atención á Investigación e Desenvolvemento, a formación de talento e o fomento de iniciativas de dixitalización, preservación, difusión e valorización do Patrimonio da eurorrexión, principalmente.

Obxectivos

A creación das ferramentas e servizos precisos para abordar a transición dixital do Patrimonio da eurorrexión, que permitan o establecemento dunha economía sólida a través de instrumentos de monitorización, formación (Posgrao e ocupacional), I+D colaborativa e industrialización 5.0 (emprendemento, cooperativismo e industria financeira).

Promotores