Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital

Un espazo para a reflexión, a análise e o diálogo

O universo Stellae

Institucións e empresas
  • CRUSOE
  • Xunta de Galicia
  • NTT Data
  • Outras empresas
Comité executivo

Responsable de concretar e materializar cada unha das fases a executar, así como de interconectar os traballos enmarcados neste proxecto holístico.

Establecerá as políticas e estratexias a longo prazo e supervisará o desempeño xeral, a prol de asegurar o cumprimento dos obxectivos e metas establecidos.

Contará cun equipo de traballo no que estarán representadas tódalas entidades participantes no mesmo.

Comité de seguimento

Encargado de supervisar e avaliar o progreso e o éxito de STELLAE 5.0. Revisará os obxectivos e metas establecidos, identificará problemas ou desafíos e tomará as decisións oportunas para unha execución efectiva e eficiente.

Asociados

O Terceiro Sector ten un papel clave na participación cidadá e a construción dunha sociedade máis inclusiva e sostible. Da súa man, este proxecto buscará multiplicar a visibilidade, o acceso e a custodia do Patrimonio Cultural local, moitas veces o gran esquecido.

Banner Cátedra Patrimonio, digitalización y desarollo económico gallego
Banner Cátedra Patrimonio, digitalización y desarollo económico gallego móvil

a nosa filosofía

Visión

A Cátedra confórmase cun espazo de análise, debate crítico e formulación propositiva de accións e actividades no ámbito que lle é propio, sendo un punto de encontro de carácter aberto para tódolos actores concernidos no Patrimonio Cultural Dixital.

Misión

É misión da Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital coordinar as diferentes accións das Institucións partícipes no ámbito, con especial atención á Investigación e Desenvolvemento, a formación de talento e o fomento de iniciativas de dixitalización, preservación, difusión e valorización do Patrimonio da eurorrexión, principalmente.

Obxectivos

A creación das ferramentas e servizos precisos para abordar a transición dixital do Patrimonio da eurorrexión, que permitan o establecemento dunha economía sólida a través de instrumentos de monitorización, formación (Posgrao e ocupacional), I+D colaborativa e industrialización 5.0 (emprendemento, cooperativismo e industria financeira).

Con sede na Cidade da Cultura
de Santiago de Compostela

O noso plan de traballo

Dixitalización intelixente do Patrimonio

Smart digitalization

Acceso a servizos e infraestruturas TIC de alto nivel

ICT Access services & infraestructures

Xeración de contidos dixitais en diferentes sectores industriais

Digital contents

Formación posgrao e ocupacional

Training

Emprendemento e cooperativismo/ financiamento

Entrepreneurship

O futuro empeza hoxe con Stellae 5.0

¡infórmate!

Iniciativas

Realizadas

Acción Piloto da DG Regio da Comisión Europea “Virtual and Smart Cultural Tourism”

S3 Pilot Action – Interregional Partnership “Virtual and Smart Cultural Tourism”: Time Machine Europe

Logo Interregional Partnership Virtual and Smart Cultural Tourism

En curso

Máster Interuniversitario en PCD.

Acordo de colaboración coa Axencia de Cooperación de México (AMEXCID).

Logo Hispania Nostra
Logo Europa Nostra
Logo AMEXCID
Logo Universidad Nacional Autónoma de México

Propostas

Interregional Innovation Investments (I3) - Regional Policy - European Commission (europa.eu)

En colaboración coas rexións alemás de Sajonia e Turingia.

European Innovation Ecosystem (EIE): European Innovation Ecosystems (europa.eu).

En colaboración coas rexións Emilia Romagna (Italia) e Sajonia (Alemania).

Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP): Presentación Poctep 2021-2027 – POCTEP.

En colaboración coas catro rexións de Portugal (R. Norte; R. Centro; Alentejo + Algarve) e catro españolas fronteirizas (Galicia, Castilla y León, Extremadura e Andalucía Occidental).

Logo European Commission

Últimos vídeos

Banner Cátedra formación on line y presencial gallego
Banner Cátedra formación on line y presencial gallego móvil

Últimas noticias

a nosa máxima

“O que non se comunica,
non existe”.

Marshall McLuhan

Promotores

contacta con nós!

Nuevo campo

10 + 12 =

De conformidade coas normativas de protección de datos, facilitámoslle a seguinte información do tratamento: Responsable: Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Dixital. Fins do tratamento: manter unha relación comercial e enviar comunicacións de produtos ou servizos. Dereitos que lle asisten: acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición. Máis información do tratamento na política de privacidade.

Edificio Fontán

Cidade da Cultura

15702 Santiago de Compostela